Thông tin liên hệ

    BIP SHIPPING
♦ Địa chỉ: Phòng 1203, Tầng 12, Khu B, Tòa nhà Waseco,
   Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 Điện thoại: (+84)-28 62816077/79
 Fax: (+84)-28 62925088
 Email: info@bipshipping.vn
 Website: http://bipshipping.vn

Branch office:

BIP SHIPPING - Da Nang Office
Email: info@bipshipping.vn

 

BIP SHIPPING - Hai Phong Office
Email: info@bipshipping.vn

 

BIP SHIPPING - Ha Noi Office
Email: info@bipshipping.vn

Gửi thông tin

Bản đồ