DỰ ÁN

Inland Trucks from Ho Chi Minh City to site at Van Phong EZ, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province!

Inland Trucks from Ho Chi Minh City to site at Van Phong EZ, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province!

Inland Trucks from Ho Chi Minh City to site at Van Phong EZ, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province! By OOG our team happy to assist you!

Inland Low-bed trailer trucks from Hai Phong City to site at TLIP 3, Vinh Phuc Province

Inland Low-bed trailer trucks from Hai Phong City to site at TLIP 3, Vinh Phuc Province

BIP's progressed the plan to unloading the Evaporator equipment at Hai Phong Port. Inland Low-bed trailer trucks from Hai Phong City to site at TLIP 3, Vinh Phuc Province! By OOG our team happy to assist you!

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

BIP SHIPPING is a dynamic freight forwarder which incorporated by a team who have many experience years in forwarder & Logistics management. Herewith is our strong services: Oversea transportation OOG services, Project cargo handling (Loading, Lashing the Cargos into Mafi (RO/RO) / Container Flat rack/ Open Top,...) Transit shipment from Ho Chi Minh City, Vietnam to Cambodia. OPCA_Certificate of...

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

IN THE UNLOADING PROCESS, THE CONTAINER OPEN TOP OH AT TAN DONG HIEP B IP, BINH DUONG PROVINCE.

IN THE UNLOADING PROCESS, THE CONTAINER OPEN TOP OH AT TAN DONG HIEP B IP, BINH DUONG PROVINCE.

IN THE UNLOADING PROCESS, THE CONTAINER OPEN TOP OH AT TAN DONG HIEP B INDUSTRIAL PARK, BINH DUONG PROVINCE.

VẬN CHUYỂN HÀNG BỒN CHỨA THỰC PHẨM QUÁ KHỔ

VẬN CHUYỂN HÀNG BỒN CHỨA THỰC PHẨM QUÁ KHỔ

BIP SHIPPING thực hiện đóng hàng, chằng buộc hàng xuất khẩu từ Bình Dương đến Cảng Singapore.

VẬN CHUYỂN XE MOOC SÀN DÀI 12.38 MET TỪ K.S.A TRANSIT DUBAI, U.A.E VỀ TP. HỒ CHÍ MINH

VẬN CHUYỂN XE MOOC SÀN DÀI 12.38 MET TỪ K.S.A TRANSIT DUBAI, U.A.E VỀ TP. HỒ CHÍ MINH

BIP đã vận chuyển Trailer và xe nâng, xe Cẩu siêu trường, quá khổ quá từ K.S.A - Chuyển tải qua Jebel Ali, U.A.E về Tp. Hồ Chí Minh.

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Hàng hóa trong vận tải biển là hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển, chúng có thể được chở không bao bì theo tập quán như than, quặng, dầu mở v.v. hoặc được đóng gói theo quy cách riêng phù hợp với việc vận chuyển bằng đường biển như hàng bách hóa, hàng đông lạnh.