VẬN CHUYỂN HÀNG BỒN CHỨA THỰC PHẨM QUÁ KHỔ

BIP SHIPPING thực hiện đóng hàng, chằng buộc hàng xuất khẩu từ Bình Dương đến Cảng Singapore.