DỰ ÁN

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC

Vận chuyển đa phương thức là thay mặt chủ hàng, liên hiệp các phương thức vận tải để hoàn thành 1 chu trình vận chuyển hàng từ kho đến kho.

HÀNG RỜI (BULK CARGO)

HÀNG RỜI (BULK CARGO)

Hàng rời (Bulk Cargo) là các mặt hàng không thể đóng vừa trong các loại container mà bắt buôc phải đóng trong các loại kiện hoặc Pallet chuyên biệt.

HÀNG DỰ ÁN (PROJECT CARGO)

HÀNG DỰ ÁN (PROJECT CARGO)

Hàng dự án (Project Cargo) là loại mặt hàng rất đặc thù với yêu cầu khắt khe về sự chuyên nghiệp và giới hạn thời gian vận chuyển.

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

Với kinh nghiệp nhiều năm trong lĩnh vực vận tải các thiết bị máy móc đặc biệt các máy móc siêu trường siêu trọng, BIP đã và đang được nhiều khác hàng và đối tác đánh giá cao về trình độ chuyển môn cũng như dịch vụ vận tải.

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG QUA TÀU RO/RO (ROLL ON-ROLL OFF)

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG QUA TÀU RO/RO (ROLL ON-ROLL OFF)

BIP Shipping chuyên vận chuyển hàng hóa là các thiết bị máy móc siêu trường siêu trọng, quá khổ quá tải. ới hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề chúng tôi đã nhận vận chuyển thành công nhiều loại máy móc xây dựng siêu nặng bằng các phương tiện, hỗ trợ kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiểu...