DỰ ÁN

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

OPCA_Certificate of Membership_BINH PHU INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

IN THE UNLOADING PROCESS, THE CONTAINER OPEN TOP OH AT TAN DONG HIEP B IP, BINH DUONG PROVINCE.

IN THE UNLOADING PROCESS, THE CONTAINER OPEN TOP OH AT TAN DONG HIEP B IP, BINH DUONG PROVINCE.

IN THE UNLOADING PROCESS, THE CONTAINER OPEN TOP OH AT TAN DONG HIEP B INDUSTRIAL PARK, BINH DUONG PROVINCE.

VẬN CHUYỂN HÀNG BỒN CHỨA THỰC PHẨM QUÁ KHỔ

VẬN CHUYỂN HÀNG BỒN CHỨA THỰC PHẨM QUÁ KHỔ

BIP SHIPPING thực hiện đóng hàng, chằng buộc hàng xuất khẩu từ Bình Dương đến Cảng Singapore.

VẬN CHUYỂN XE MOOC SÀN DÀI 12.38 MET TỪ K.S.A TRANSIT DUBAI, U.A.E VỀ TP. HỒ CHÍ MINH

VẬN CHUYỂN XE MOOC SÀN DÀI 12.38 MET TỪ K.S.A TRANSIT DUBAI, U.A.E VỀ TP. HỒ CHÍ MINH

BIP đã vận chuyển Trailer và xe nâng, xe Cẩu siêu trường, quá khổ quá từ K.S.A - Chuyển tải qua Jebel Ali, U.A.E về Tp. Hồ Chí Minh.

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Hàng hóa trong vận tải biển là hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển, chúng có thể được chở không bao bì theo tập quán như than, quặng, dầu mở v.v. hoặc được đóng gói theo quy cách riêng phù hợp với việc vận chuyển bằng đường biển như hàng bách hóa, hàng đông lạnh.

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC

Vận chuyển đa phương thức là thay mặt chủ hàng, liên hiệp các phương thức vận tải để hoàn thành 1 chu trình vận chuyển hàng từ kho đến kho.

HÀNG RỜI (BULK CARGO)

HÀNG RỜI (BULK CARGO)

Hàng rời (Bulk Cargo) là các mặt hàng không thể đóng vừa trong các loại container mà bắt buôc phải đóng trong các loại kiện hoặc Pallet chuyên biệt.

HÀNG DỰ ÁN (PROJECT CARGO)

HÀNG DỰ ÁN (PROJECT CARGO)

Hàng dự án (Project Cargo) là loại mặt hàng rất đặc thù với yêu cầu khắt khe về sự chuyên nghiệp và giới hạn thời gian vận chuyển.